MAATALOUDEN KIERTO

Lanta on arvokas ja luonnollinen lannoite, joka on olennainen osa luonnon ja maatalouden kiertoa. Viljelijöiden viljelemät kasvit tarjoavat ihmisille sekä eläimille välttämätöntä ruokaa. Ilman eläinten, kuten lehmien, sikojen tai kanojen, tuottamaa lantaa ei olisi mahdollista viljellä näitä kasveja, koska lanta sisältää kasvien kasvulle välttämättömiä ravintoaineita.

AMMONIAKKI ON VAARAKSI POHJAVEDELLE

Valitettavasti eräs lannan sisältämistä ravintoaineista on oleellinen uhka eri ekosysteemeille. Lannan korkean ammoniakkipitoisuuden vuoksi nitraatteja hapettuu lannoituksen aikana enemmän, kuin kasvit voivat imeyttää. Jäljelle jäävät vesiliukoiset nitraatit joutuvat usein vesistöihin ja myös imeytyvät pohjaveteen, missä ne eivät hajoa. Tämä ilmiö on jo johtanut erilaisiin ongelmiin vesistöissä ja mahdollistaa pohjavesien pilaantumisen.

RATKAISU ONGELMAAN

Purasystemin ja kokeneiden biologien, agronomien ja insinöörien kehittämä
prosessiteknologia vähentää todistettavasti nestemäisen ammoniakin määrää lannassa
60-90 prosenttia. Hiljattain kehitetty ainutlaatuinen ja patentoitu
Stripping Method -menetelmä ei sisällä mitään kemikaaleja. Tällä menetelmällä käsitelty lanta antaa
maanviljelijöille mahdollisuuden säännöllisesti lannoittaa kasvejaan saastuttamatta
vesistöjä ja pohjavettä. Lisäksi järjestelmä muuttaa lannasta erotetun ja suodatetun
ammoniakin ammoniumiksi, jota itsessään voidaan käyttää lannoitteena.


Lannanpuhdistus Viljakainen Oy kehittää yhdessä PuraSystem AG:n kanssa
näillä sivuilla kuvattua teknologiaa ja myy tuotteita ja palveluita
yksinoikeudella Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

© 2019 Lannanpuhdistus Viljakainen Oy, Kaikki oikeudet pidätetään.