HANKE

LPV:n ja PuraSystem’in yhteisessä hankkeessa tutkitaan tämän uudenlaisen strippaus-menetelmän sopivuutta Suomen olosuhteisiin ja menetelmän käytettävyyden lisäämistä siten, että menetelmällä voitaisiin sian lannan lisäksi käsitellä muidenkin eläinten lantaa. Prosessin sivutuotteena saadaan muun muassa biokaasua. Tavoitteena on huomattavasti nykyistä tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi ravinteiden kierrätysteknologia. Kehitteillä olevalla teknologialla on tarkoitus parantaa ravinteiden - erityisesti typen - talteenottoteknologiaa siten, että talteenottotehokkuus olisi jopa 70 – 80 %. Tämä edesauttaa lannan hyödyntämistä lannoitteena kohteissa, jossa se muun muassa EU:n nitraattidirektiivin vuoksi olisi kiellettyä. Tällainen lanta olisi muutenkin ympäristö- ja erityisesti vesistöystävällisempää kuin käsittelemätön tai aikaisemmilla menetelmillä käsitelty lanta.


Myöhemmin on tarkoitus kehittää teknologiaa edelleen esimerkiksi fosforin erittelemistä varten. Lopullisena tavoitteena on saavuttaa tasapaino maatiloille tulevien ravinteiden (rehujen) ja tiloilta lähtevien ravinteiden (eläintuotteet ja lanta) välillä. Tehokkaamman kierrätyksen ja typen talteenoton myötä on mahdollista vähentää maatilojen ostolannoitteiden tarvetta ja samalla vähentää kustannuksia, jotka aiheutuvat lannoitteiden hankkimisesta.
Hankkeen tärkeänä osana ovat kenttäkokeet maatiloilla ja yhteistyö
maanviljelijöiden kanssa. Näiden kokeiden yhteydessä pyritään saamaan palautetta
menetelmän käytettävyydestä niin eläin- kuin kasvitiloilta. Palautteen ja muun analyysin
perusteella on mahdollista kehittää menetelmää. Tavoitteena käytännön tuotekehityksessä
on testata ja optimoida menetelmä sekä saada palautetta koko prosessin toimivuudesta.
Tarkoituksena on kehittää prosessikonsepti, joka on skaalattavissa erikokoisten tilojen
tarpeisiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä Baltian maissa.

© 2019 Lannanpuhdistus Viljakainen Oy, Kaikki oikeudet pidätetään.